တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါဖောင်ရောင်းချသည့်ရက်စွဲ တင်ဒါဖောင်ပိတ်မည့်ရက်စွဲ အ‌ကြောင်းအရာ တင်ဒါဖိုင် တင်ဒါဖိုင် (view)
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ETD Tender 2023-2024 for Website Edited.pdf ETD Tender 2023-2024 for Website Edited_0.pdf
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ခေါ်ယူမည့် တင်ဒါ Lot များစာရင်း Kachin_1.pdf , Chin.pdf , Sagaing.pdf , Naga.pdf , Shan (Sourth).pdf , SHAN (North).pdf , SHAN (East).pdf , Pao.pdf , Danu.pdf , Kokant.pdf , Wa.pdf , Palaung.pdf , Mon.pdf , Kayin.pdf , TNTY.pdf , Rakhine.pdf , Kayah.pdf
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း 23-24(တင်ဒါ).pdf 23-24(တင်ဒါ)_0.pdf
နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၂၂-၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ထပ်မံခေါ်ယူသည့် တင်ဒါအောင်မြင်သူများစာရင်း (၂၂-၂၃)_တင်ဒါအောင်စာရင်း 30-11-22_0.pdf (၂၂-၂၃)_တင်ဒါအောင်စာရင်း 30-11-22_1.pdf
တင်ဒါဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဖိတ်ကြားခြင်း open invitation.pdf open invitation_0.pdf
နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ထပ်မံတင်ဒါခေါ်ယူသည့် Lot များ စာရင်း Kachin_2.pdf , Chin_0.pdf , Sagaing_1.pdf , Naga_1.pdf , Sourth Shan.pdf , North Shan.pdf , East Shan.pdf , Paoh.pdf , Danu_0.pdf , Kokant_0.pdf , Wa_1.pdf , Palaung_0.pdf , Mon_2.pdf , Kayin_2.pdf , Tanintharyi_1.pdf , Kayah_0.pdf , Rakhine_1.pdf
နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း Natala Tender.pdf Natala Tender_0.pdf
၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများစာရင်း 22-23 Building (Higher).pdf 22-23 Building (Higher)_0.pdf
လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှု အာမခံကြေး Performance Guarantee 5% ထုတ်ယူရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ကြေငြာခြင်း no pg.pdf no pg_0.pdf
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများ စာရင်း download (1).pdf download (1)_0.pdf