၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃

          နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ များအား အချိုးညီညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် စီမံကိန်းများချမှတ်ကာ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

          ထိုသို့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်းရှိ နမ့်ဆန်မြို့နယ်နှင့် မန်တုံမြို့နယ်များအတွင်း နယ်စပ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း( ၁၅ )မိုင်၊ ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း ( ၇ / ၄ )မိုင်( ၉၅' ×  ၁၂'  ) ကွန်ကရစ်တံတား( ၁ )စင်း( ၅' × ၅' × ၂၆' ) Box Culvert ( ၂၇ ) စင်းနှင့် ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း ( ၆ ) ခုတို့အား ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေကျပ်( ၁၉၉၂ . ၈၅၆ ) သန်းဖြင့် လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးသွားပါက နယ်စပ်ဒေသနေတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ လူမှုူစီးပွားဘဝများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရှိရပါသည်။