ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်)၊ တည်နေရာ/အကျယ်အဝန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၆၁)ရပ်ကွက်၊ စစ်တောင်း လမ်း၊ အကွက်အမှတ် (၃၃၈၃)ရှိမြေဧရိယာ (၃၁.၅၁၆)ဧကတွင်တည်ရှိပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၁၃-၁၀-၂၀၀၄ရက်စွဲပါ စာအမှတ် မခ/မသ/၅၅အယ်-၂၀၀၄(၂၄၃၆)ဖြင့် မြေအသုံးချခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

gsfg