ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတစ်ဦး ထောက်ပံ့ပေးမှုအခြေအနေ

၁။        စားစရိတ် ထောက်ပံ့ခြင်း

(က) ဆန် - .၂၅  ဗူး
( ခ) ဆီ - .၂၅ ကျပ်သား
( ဂ) ပဲ - ကျပ်သား
(ဃ) ဆား - . ကျပ်သား
( င) ရိက္ခာစို ၁ ရက် - ၇၅ဝိ/- နှုန်း

                       

၂။       ဝတ်စုံ ထောက်ပံ့ခြင်း

(က) တိုက်ပုံ/ဆာဖာရီ - ထည်
( ခ) ပုဆိုး/လုံချည်  - ထည်
( ဂ) ရှပ်အင်္ကျီဖြူ/ရင်ဖုံး(လက်ရှည်) - ထည်
(ဃ) တီရှပ် - ထည်
( င) ဘောင်းဘီရှည် - ထည်
( စ) ကင်းဘတ်ဖိနပ် -   ရံ
(ဆ) ခြေအိတ် - စုံ
( ဇ) လက်ဆွဲအိတ်  - လုံး
စျ) ညှပ်ဖိနပ် -   ရံ
         

 

 ၃။      အိပ်ယာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်း  ထောက်ပံ့ခြင်း

(က) ခြင်ထောင် - လုံး
( ခ) ခေါင်းအုံ  - လုံး
( ဂ) ခေါင်းအုံးစွပ် - ခု
(ဃ) မွေ့ယာ - ခု
( င) အိပ်ယာခင်းဖြူ - ခု
( စ) ခြုံစောင် - ထည်
(ဆ) ဂွမ်းကပ်  - ခု
( စျ) မျက်နှာသုတ်ပဝါ -   ထည်

 

  ၄။     ကျောင်းသုံးစာအုပ်နှင့် စာရေးကိရိယာ ထောက်ပံ့ခြင်း

(က) ကွန်ပါဘူး - ဘူး
( ခ) ဗလာစာအုပ် - ဒါဇင်
( ဂ) ဘောပင် - ဒါဇင်
(ဃ) ခဲတံ  -   ချောင်း
( င) ပေတံ -   ချောင်း
( စ) ကျူတိုရီရယ်စာအုပ် - ဒါဇင်

 

၅။      ကျောင်းသားမုန့်ဖိုး (တစ်လ)        -        ၃၀၀ဝိ/-       နှုန်း