ဥပဒေများ

ခေါင်းစဥ် ဖတ်ရန် ‌ဒေါင်းလုပ်
နတလဥပဒေ ၂၀၁၅ (မြန်မာ) 2015_Myan.pdf ဒေါင်းလုပ် (911.74 KB)
နတလဥပဒေ ၂၀၀၆ (မြန်မာ) 2006_Myan.pdf ဒေါင်းလုပ် (612.56 KB)
ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေ ၁၉၉၁ Law Book (1991).pdf ဒေါင်းလုပ် (115.84 KB)
နတလဥပဒေ ၂၀၁၅ ( အင်္ဂလိပ် ) 2015_Eng.pdf ဒေါင်းလုပ် (902.01 KB)
နတလဥပဒေ ၂၀၀၆ ( အင်္ဂလိပ် ) 2006_Eng.pdf ဒေါင်းလုပ် (607.64 KB)