ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း) ကျောင်းသားများတစ်နေ့တာ(နေ့စဉ်)လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယား

၁။ ၀၅:၀၀ နာရီ  အိပ်ရာထချိန်
၂။ ၀၅:၄၀ နာရီ မှ ၀၆:၂၀ နာရီအထိ စုပေါင်းကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးပြုလုပ်ခြင်း
၃။ ၀၆:၂၀ နာရီ မှ ၀၇:၀၀ နာရီအထိ ကိုယ်ပိုင်အချိန် (ရေချိုး/ တန်းစီရန်ပြင်ဆင်)
၄။ ၀၇:၀၀ နာရီ မှ ၀၇:၃၀ နာရီအထိ တန်းစီ၊လူစစ်၊ကျောင်းသားသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ရွတ်ဆိုချိန် 
၅။ ၀၇:၃၀ နာရီ မှ ၀၈:၀၀ နာရီအထိ နံနက်စာ စားသောက်ချိန် (ထမင်းစားသစ္စာဆိုရန်)
၆။ ၀၈:၀၀ နာရီ မှ ၁၁:၀၀ နာရီအထိ နံနက်ပိုင်း စာသင်ချိန်၊ လေ့ကျင့်ချိန်
၇။ ၁၁:၀၀ နာရီ မှ ၁၁:၄၅  နာရီအထိ နေ့လယ်စာစားသောက်ချိန် (ထမင်းစားသစ္စာဆိုရန်)
၈။ ၁၁:၄၅ နာရီ မှ ၁၅:၃၀ နာရီအထိ နေ့လယ်ပိုင်း စာသင်ချိန်၊ လေ့ကျင့်ချိန်
၉။ ၁၅:၃၀ နာရီ မှ ၁၆:၀၀ နာရီအထိ ကိုယ်ပိုင်အချိန်
၁၀။ ၁၆:၀၀ နာရီ မှ ၁၇:၀၀ နာရီအထိ စိုက်ပျိုးရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အားကစားဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၁။ ၁၇:၀၀ နာရီ မှ ၁၈:၀၀ နာရီအထိ ကိုယ်ပိုင်အချိန်
၁၂။ ၁၈:၀၀ နာရီ မှ ၁၈:၃၀  နာရီအထိ ညနေစာစားသောက်ချိန် (ထမင်းစားသစ္စာဆိုရန်)
၁၃။ ၁၈:၃၀ နာရီ မှ ၁၉:၀၀ နာရီအထိ စာကြည့်ရန် ပြင်ဆင်ချိန်
၁၄။ ၁၉:၀၀ နာရီ မှ ၂၁:၀၀ နာရီအထိ ညစာကြည့်ချိန်၊ လေ့ကျင့်ချိန်
၁၅။ ၂၁:၀၀  နာရီ မှ ၂၂:၀၀  နာရီအထိ ကိုယ်ပိုင်အချိန်၊ တန်းစီလူစစ်ချိန်
၁၆။ ၂၂:၀၀  နာရီ မီးပိတ်ချိန်/ ညအိပ်ချိန်