နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၂၂-၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ထပ်မံခေါ်ယူသည့် တင်ဒါအောင်မြင်သူများစာရင်း