နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားဖိတ်ကြားလွှာ

တင်ဒါဖိုင်
တင်ဒါဖိုင် (view)
/sites/default/files/2023-05/Phike%20Sar_2.pdf