နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူများစာရင်း

တင်ဒါဖိုင်
တင်ဒါဖိုင် (view)
/sites/default/files/2023-06/Natala%20Tender_2.pdf