နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း ၂ မျိုး ဝယ်ယူခြင်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း ကြေငြာခြင်း

တင်ဒါဖိုင် (view)
/sites/default/files/2023-07/%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8.pdf