အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃၊ ပုံဆွဲ-၄၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်-၅ ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း