အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃၊ အငယ်တန်းစာရေး/ပစ္စည်းထိန်း-၄၊ ရုံးအကူ/သန့်ရှင်းရေး၊ လုပ်သား(စားဖိုမှူး/စားပွဲထိုး/ထမင်းချက်/လုံခြုံရေး/အစောင့်)