ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်

ဟိုပုံး၊ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်
    ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်နှင့် ပင်လောင်းမြို့နယ်တို့တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
    ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ ကျပ် ၁၈၁၃ ဒသမ ၈၄ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ဟိုပုံးမြို့နယ် စပ်တော(ဆော်တော)-နောင်ဒေးလမ်း ၁၂/၀ မိုင်အနက် ၂/၀ မိုင် ကျောက်ခင်းခြင်း၊ စပ်တော(ဆော်တော)-နောင်ဒေးလမ်း ၁၂/၀ မိုင်အနက် ၁/၄ မိုင် ကျောက်လမ်း ပေါ်တွင် Box Culvert လေးစင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ နမ့်ပေါ်ဟွန်း-ပါပန့်-နောင်ကွမ်-ညောင်နင်း-သက်သာ-ပုံချောင် မြေလမ်း ၁၃/၀ မိုင်အနက် ၂/၀ မိုင်ကျောက်ခင်းခြင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ် နားမွန်း-နားသံ-နားပုံး-ထီဗွာ မြေလမ်း ၈/၂ မိုင်အနက် ၁/၂ မိုင် ကျောက်ခင်းခြင်း၊ လုံးဖိုး-နောင်စကာ-ဝမ်ဟေး-နောင်ပါရင်-ဟိုခဲ ၇/၀ မိုင်အနက် ၂/၀ မိုင် ကျောက်ခင်းခြင်း၊ လွယ်ပွယ်-လိုက်ပေး-ဘန်းနောင်ကား ၅/၀ မိုင်အနက် ၂/၀ မိုင် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း၊ ပင်လောင်းမြို့နယ် နောင်ဝိုး-ကရား-တရွတ်မူး-ညောင်မှူးလွယ်ဂွန်းလမ်း ၄/၃ မိုင်အနက် ကျန် ၀/၇ မိုင် အပြီးသတ်ခြင်း၊ နောင်ဝိုး-ကရား-တရွတ်မူး-ညောင်မှူးလွယ်ဂွန်းလမ်း ၄/၃ မိုင်အနက် ၁/၄ မိုင်ကျောက်လမ်းပေါ်တွင် Box Culvert ခြောက်စင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပေါင်းလောင်း-ပင်လောင်းလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဖိုးကုန်းကျေးရွာမှ ရွာကြီးကျေးရွာထိ ၁၅/၀ မိုင်အနက် ၂/၀ မိုင် ကျောက်ခင်းခြင်း၊ လိန်းညားကျေးရွာအုပ်စု ဝါးလီး-တောင်လေး-ဝါးပြုံး-ဟမ်းအင်-လိန်းဗွာ-ညောင်ပင် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ၇/၀ မိုင်အနက် ၁/၄ မိုင်ကျောင်ခင်းခြင်း၊ ကင်မွန်းချုံ (ပင်မွန်းချုံ) မီးခြစ်ကျောက်-မူယားလမ်းခွဲ-ပက္ကော်လေး-ထင်းရှူးတောင် ၇/၀ မိုင်အနက် ၁/၀ မိုင် အပြီးသတ်ကတ္တရာခင်းခြင်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေကျပ် ၄၁၈ ဒသမ ၁၀၄ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ဟိုပုံးမြို့နယ် ဆော်တော-ပါရင်-ဟွေ့ဟိုင်း ၇/၀ မိုင်မှ ၄/၄ မိုင် ဖောက်လုပ်ပြီး ကျန် ၂/၄ မိုင်ဖောက်လုပ်ခြင်း ပင်လောင်းမြို့နယ် နမ့်ပေါ်မုံးလမ်းခွဲမှ နားဝင်း-နားငင်း ၂/၀ မိုင် မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ပင်ကာလ-ပူးဝါးတောင်-လွယ်မောင်း ၃/၄ မိုင်အနက် ၁/၀ မိုင် ကျောက်ခင်းပြီး ကျန် ၁/၀ မိုင် အပြီးသတ်ကျောက်ခင်းခြင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ် ဆီဆိုင်-လွယ်ထွဲ-ထီရီး ၈/၄ မိုင်အနက် ကျန် ၅/၄ မိုင်မှ ၁/၀ မိုင် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများက ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။