နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားဖိတ်ကြားလွှာ

တင်ဒါဖိုင်

တင်ဒါဖိုင်