လက်ခံရမည့် ကျောင်းသားအရည်အချင်း

     နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းများတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအသစ်လက်ခံရာတွင် အောက်ပါအရည်အချင်းများနှင့်ကိုက်ညီသူများကို စိစစ်လက်ခံပါသည်-

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။
၂။ နယ်စပ်ဒေသများရှိ မြို့/မြို့နယ်များနှင့်အလှမ်းဝေး၍ ဝေးလံခေါင်သီသည့် ကျေးရွာ များတွင် နေထိုင်ပြီး မိမိတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား တတ်ကျွမ်းသူ ဖြစ်ရမည်။
၃။ မိဘမဲ့၊ မိမဲ့၊ ဘမဲ့၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ဖြစ်ရမည်။
၄။ အပိုဒ် ၃ ပါကျောင်းသား/ကျောင်းသူများထဲမှ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားသူ၊ ပညာအခြေခံကောင်းမွန် သူ၊ ပညာလိုလားကြိုးစားသင်ယူလိုသူများ ဖြစ်ရမည်။
၅။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသူများဖြစ်ရမည်၊ (နာတာရှည် ရောဂါရှိသူ၊ ကူးစက်ရောဂါရှိသူ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းသူ၊ စိတ်ရောဂါရှိသူ၊ ဦးနှောက်မဖွံ့ဖြိုးသူ စသည့် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများနှင့် တက်တူး(Tatto)ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးထားသူများအား လက်ခံခြင်းမပြုရ)။
၆။ အသက် ၁၁ နှစ်မှ၁၂နှစ်အတွင်းရှိ ပဉ္စမတန်း ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ များသာဖြစ်ရမည်၊ မိဘနှစ်ဦး(သို့)တစ်ဦး ကွယ်လွန်ကြောင်း အထောက်အထား တင်ပြလာပါက ဆဌမတန်းမှ အဌမတန်းအတွင်း တက်ရောက်နေသူဖြစ်ပြီး တက်ရောက်ခွင့်ရရှိရေး ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)သို့ အတည်ပြုချက် ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၇။

သင်တန်းကျောင်းမှချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို သိရှိနားလည်ပြီး လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

၈။

ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသည် မိဘများဒေသပြောင်းရွှေ့ရာသို့ လိုက်ပါပြောင်းရွှေ့လိုသူများ                           မဖြစ်စေရ။

၉။ မိမိတို့ကျောင်းရှိ အိပ်ဆောင်ဝင်ဆံ့နိုင်မှုအပေါ်မူတည်၍ စိစစ်လက်ခံသွားရမည်။