၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် 100W Solar (၂၁၄၀)စုံ

တင်ဒါဖိုင်

တင်ဒါဖိုင်

တင်ဒါဖောင်ရောင်းချသည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ရောင်းချသည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ပိတ်မည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ပိတ်မည့်ရက်စွဲ