နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့်နေရက်အား ကြေညာခြင်း