နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အငယ်တန်းစာရေးရာထူး‌ ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အချိန်ဇယား ကြေငြာခြင်း

Post Paragraph