နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစက်မှုလက်မှုပညာကျောင်းများတွင် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှု အခြေအနေ

လပွတ္တာ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ အောင်ပန်း၊ ဘားအံ တို့တွင် ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၂-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ရက်သတ္တ (၂၂)ပတ်ကြာ အောက်ပါ အတိုင်း သင်တန်းများဖွင့်လှစ်လျက် ရှိပါသည် -

(က) ဆောက်လုပ်ရေးသင်တန်း။

(ခ ) လျှပ်စစ်သင်တန်း။

(ဂ ) ဂဟေသင်တန်း။

(ဃ) မော်တော်ယာဉ်စက်ပြင်သင်တန်း။

(င ) လက်ကိုင်ဖုန်းပြင်သင်တန်း။

သင်ကြားပို့ချပေးသည့်ဘာသာရပ်များ

(က) ဆောက်လုပ်ရေးဘာသာရပ်သင်ကြားခြင်း

 • လက်သမားလုပ်ငန်းလက်သုံးကိရိယာများအသုံးပြုနည်း။
 • အမှတ်တစ်ခုမှအခြားအမှတ်တစ်ခုသို့နှိမ့်မြင့်မှတ်ကူးယူ တိုင်းတာခြင်း။
 • အ‌ဆောက်အဦး‌မြေ‌နေရာသတ်မှတ်ခြင်း။
 • တိုင်အတွက်သစ်သားပုံစံခွက်လုပ်ခြင်း။
 • အမိုးစလက်အတွက်သစ်သားပုံစံခွက်လုပ်ခြင်း။
 • Timber formwork for lintal and sunshade.
 • ‌ကျောက်ထုတ်နှင့်‌နေ‌ရောင်ကာအတွက်သစ်သားပုံစံခွက်လုပ်ခြင်း။
 • ပုံစံခွက်လုပ်ငန်း။
 • သစ်အတန်းအစားများ။
 • သစ်သား၏အပြစ်အနာအဆာများ။
 • လက်သမားလုပ်ငန်းအတတ်ပညာ။
 • လက်သမားအတတ်ပညာရှိလက်သုံးကိရိယာ၊ စက်သုံးကိရိယာများအသုံးပြုနည်း။
 • သစ်သားဆက်နည်းအမျိုးမျိုးနှင့်စရွေးဖောက်စရွေးဆက် နည်းအမျိုးမျိုး။
 • သစ်တိုင်အကောက်များဖြောင့်ခြင်းနည်းနှင့်သစ်တိုင်းများဆက်ခြင်းနည်းအမျိုးမျိုး။
 • အမိုးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး။
 • ထုပ်တန်း၊ချုပ်တန်း၊ခေါင်အုပ်၊မြှားတန်း၊တံစက်မြိတ် စသည်တို့၏အခေါ်အဝေါ် သတ်မှတ်ချက်များ။
 • အမိုးမျက်နှာကြက်အမျိုးမျိုးနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း။
 • လှေကားအမျိုးအစားနှင့်၎င်းတွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ။
 • ပြူတင်းရွက်နှင့်ပြူတင်းကျည်းဘောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
 • တံခါးရွက်နှင့်တံခါးကျည်းဘောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
 • ပရိဘောဂလုပ်ငန်အမျိုးမျိုး။
 • လက်သမားလုပ်ငန်းအတွက်အဆောက်အဦးပုံစံကြည့်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြေစာရင်း တွက်ချက်ခြင်း။
 • လက်သမားလုပ်ငန်းအတွက်ငြမ်းဆင်ခြင်း။
 • လက်သမားလုပ်ငန်းအတွက်သင်ခန်းစာများပြန်လည်သင်ကြားခြင်း။
 • ပန်းရံလုပ်ငန်း သင်ခန်းစာမိတ်ဆက်အကြောင်းသင်ကြားခြင်း။
 • ပန်းရံလုပ်ငန်းသုံးလက်သုံးကိရိယာများ။
 • ပန်းရံလုပ်ငန်းတွင်ရေအသုံးပြုပုံ။
 • သရိုးနှင့်ကွန်ကရစ်အချိုးအမျိုးမျိုး။
 • ဘိလပ်မြေ၊သဲနှင့်ကျောက်ရောစာများအကြောင်း။
 • အုတ်စီနည်းအမျိုးမျိုး။
 • အုတ်တိုင်စီနည်းအမျိုးမျိုး။
 • အုတ်နံရံပေါ်တွင်အုတ်ကွက်ဖော်ခြင်းနှင့်အချောကိုင်ခြင်း။
 • လှေကားထစ်ဖော်အုတ်စီနည်းအမျိုးမျိုး။
 • အုတ်ပေါင်းကူးစီနည်း။
 • ကွန်ကရစ်အအိစမ်းသပ်ခြင်း။
 • သစ်သားပုံစံခွက်အတွင်းကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းနှင့် တုန်ခါစက်အသုံးပြုနည်း။
 • ကွန်ကရစ်၏ခံနိုင်ရည်သက်တမ်းစမ်းသပ်ခြင်း။
 • ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းလောင်းခြင်း။
 • ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းအတွက်ပြင်ဆင်းခြင်း။
 • ဆီဆေးသုတ်လုပ်ငန်း။
 • ရေဆေးသုတ်လုပ်ငန်း။
 • ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းအတွက်ငြမ်းဆင်ခြင်း။
 • တစ်ကိုယ်ရေးကာကွယ်ရေးပစ္စည်းနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။
 • ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအသိပညာပေး။
 • လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလိုက်နားရမည့်စည်းကမ်းများနှင့်ကြိုတင်သတိပေးချက်များ။
 • သံချည်သံကွေးလုပ်ငန်းသင်ခန်းစာမိတ်ဆက်။
 • သံချည်သံကွေးလုပ်ငန်းသုံးလက်သုံးကိရိယာများ။
 • သံချောင်းဒီဂရီအမျိုးမျိုးကွေးခြင်း။
 • သံကွေးခုံပြုလုပ်ခြင်းနှင့်သံချောင်းကွေးရန်နေရာချထားခြင်း။
 • သွပ်နန်းကြိုးနှင့်သံချောင်းချည်နည်းအမျိုးမျိုး။
 • သံချောင်းအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်သံချောင်းဆက်နည်း။
 • သံချောင်းအဆက်များထပ်ခြင်းနည်းအမျိုးမျိုး။
 • အောက်ခံစလက်နှင့်အခြေခံတိုင်တိုအတွက်သံချောင်း များစီစဉ်ခြင်း။
 • သံကူကွန်ကရစ်မြေအောက်ယက်မအတွက်သံချောင်းများစီစဉ်ခြင်း။
 • တစ်ဖက်ထောက်ပံ့ချက်ယက်မအတွက်သံချောင်းများစီစဉ်ခြင်း။
 • သွပ်နန်းကြိုးလိုအပ်ချက်တွက်ချက်ခြင်း။
 • လှေကားအတွက်သံချောင်းဆင်နည်း။
 • ကျောက်ထုတ်နှင့်နေရောင်ကာအတွက်သံချောင်းဆင်နည်း။
 • အမိုးစလက်အတွက်သံချောင်းဆင်နည်း။
 • P.V.C ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး။
 • မြေကြီးလုပ်ငန်းတွက်ချက်ခြင်း။
 • လက်သမားလုပ်ငန်းအကြောင်းတွက်ချက်ခြင်း။
 • ပန်းရံလုပ်ငန်းအကြောင်းတွက်ချက်ခြင်း။
 • သံချည်သံကွေးလုပ်ငန်းအကြောင်းတွက်ချက်ခြင်း။

( ခ ) လျှပ်စစ်ဘာသာရပ်သင်ကြားခြင်း

 • What is electric (လျှပ်စစ်ဆိုသည်မှာ)။
 • Safety and Precaution(ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း)။
 • Basics Mathematics (အခြေခံသင်္ချာ)။
 • Ohm's Law (အုမ်းနိယာမ)။
 • Series and Parallel connection (တန်းဆက်၊ ပြိုင်ဆက်)။
 • Unit Convertion (ယူနစ်ပြောင်းလဲခြင်း)။
 • AC and DC (အေစီ- ဒီစီ)Conductor and Insulator (လျှပ်ကူး နှင့် လျှပ်ကာ)။
 • 3 phase 4 wire connection (3P 4W အကြောင်း)။
 • Neon Tester (နီယွန်စမ်းသပ်ကိရိယာ)။
 • Ammeter (အမ်မီတာ)။
 • Volt meter (ဗို့မီတာ)။
 • Watt meter (ဝပ်မီတာ)။
 • Kilo watt hour meter (ကီလိုဝပ်အာဝါမီတာ)။
 • Multimeter (မျိုးစုံတိုင်းမီတာ)။
 • Lux meter (အလင်းတိုင်းမီတာ)။
 • Earth tester (earth စမ်းသပ်မီတာ)။
 • Earth resistance tester (မြေဓါတ်ခုခံမှုစမ်းသပ်ကိရိယာ)။
 • Insulation tester (လျှပ်တားခုခံမှုတိုင်းကိရိယာ)။
 • Residential Wiring (အိမ်တွင်းဝါယာသွယ်တန်းနည်း)။
 • About Wir&Wire Peeling (ဝါယာအခွံနွှာခြင်း)။
 • Wire Splicing Demonstration (ဝါယာကြိုးဆက်နည်းများ)။
 • Service Line to Lighting Line connection Procedure (ဆားဗစ်လိုင်းမှ အိမ်တွင်းသို့ သွယ်တန်းပုံအဆင့်ဆင့်)။
 • Switch/Fuse/Outlet and other asscssory (ခလုတ်/ဖြူး)။
 • Wire Connection Mathod(ဝါယာဆက်သွယ်ပုံ)။
 • One Sw / One Light connection Introduction (ခလုတ်တစ်ခုမီးတစ်ပွင့်)။
 • Trunking Cutting Demonstration(Trunking လှီးခြင်း)။
 • Drawing Reading (ပုံဖတ်ခြင်း)။
 • Two Sw / (One Light + One Sw)connection (ခလုတ်နှစ်ခုမီးတစ်ပွင့်)။
 • Three Sw / (Two Light + One Sw)connection With Knife Sw။
 • Two Sw/ Three Bulbs and Two SSO connection။
 • Two Way Sw (သုံးလမ်းသွားခလုတ်)။
 • Intermediate Sw (လေးလမ်းသွားခလုတ်)။
 • How to make Circuit by using circuit breaker(ပတ်လမ်းများခွဲခြင်း)။
 • Two Circuits connection(ပတ်လမ်းနှစ်ခုခွဲခြင်း)။
 • Three Circuits / V & A meter connection(ပတ်လမ်းနှစ်ခုခွဲခြင်း)။
 • Conduit Wiring (ပိုက်ဖြင့်ဝါယာကြိုးသွယ်တန်းနည်း)။
 • Two Circuits connection With Conduit (ပတ်လမ်းနှစ်ခုခွဲခြင်း)။
 • Three Circuits connection With Conduit (ပိုက်ဖြင့် ပတ်လမ်းသုံးခုခွဲခြင်း)။
 • Material Estimation(ခန့်မှန်းခြေတွက်ချက်ခြင်း)။
 • Lux Calculation (အလင်းတွက်ချက်ခြင်း)။
 • Light fitting(Ballast/Bulb/Fluroscent Lamp/led Light)(မီးလုံးမီးချောင်းများ)။
 • IR(Insulation Resistance test) And Polarity Test(လျှပ်တားခုခံမှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစွန်းများစစ်ဆေးခြင်း)။
 • Earthing (မြေဓါတ်ချခြင်း)။
 • Soil resistivity test (မြေဓါတ်ခုခံမှုစစ်ဆေးခြင်း)။
 • Lightening Arrestor (မိုးကြိုးလွှဲ)။
 • Feature and Calculation(လျှပ်တာပြောင်း အသွင်အပြင်နှင့် တွက်ချက်ခြင်းများ)။
 • Kind of Transformer(လျှပ်တာပြောင်း အမျိုးမျိုး)Step-up/down Transformer အားမြှင့်/နိမ့် လျှပ်တာပြောင်း)။
 • About Motors (အသွင်အပြင်နှင့် တွက်ချက်ခြင်းများ)။
 • Construction Of AC/DC Generator (အေစီ/ဒီစီ လျှပ်ထုတ်စက်)။
 • Winding in Induction Motor (အေစီ/ဒီစီမော်တာဖွဲ့စည်းပုံ)။
 • Direct Online Starter (တိုက်ရိုက်စတာတာ မော်တာ)။
 • Direct Online Starter With Wiring (ဝါယာသွယ်တန်းပြီး ထိန်းချုခြင်း)။
 • Forward and Reverse Starter (မော်တာအတည့်နှင့်ပြောင်းပြန်မောင်းနှင်ခြင်း)။
 • Timers(တိုင်မာများ)။
 • Star and Delta Motor Control (စတား/ဒက်တာ မော်တာမောင်းနှင်ခြင်း)။
 • Emergency Alarm System using Timer အရေးပေါ် အချက်ပြစနစ်။
 • Automatic Start/Stop Timer အလိုလျှောက် အပိတ်/အဖွင့်ပြုလုပ်ပတ်လမ်း။
 • Automatic Change Over System By Using MC အလိုလျှောက် အပိတ်/အဖွင့် ပြုလုပ်ပတ်လမ်း။
 • Introduction to Air Con (လေအေးပေးစက်မိတ်ဆက်)။
 • Construction of Air Con (လေအေးပေးစက်ဧ။် တည်ဆောက်ပုံ)။
 • Air con Tool Introduction(Air con လက်သုံးကိရိယာမိတ်ဆက်)။
 • Compressor/Condenser/Capillary Tube & Evaporator(ကွန်ပရက်ဆာ၊ ကွန်ဒန်ဆာ၊ ကပလရီကျုနှင့် အီဗာပိုရေတာအကြောင်း)။
 • How to use flare tools in Copper pipe connection (ဖလဲတူးအသုံးပြုပုံ)။
 • Refrigeration Cycle (အအေးပေးစနစ်လည်ပတ်ပုံ)။
 • Pressure Test(Welding)။
 • Pressure Test(Welding+Flare)။
 • Window Type Air Con (Window Type Air Con အကြောင်း)။
 • How to choose S,R,C,H and L in Fan Motor။
 • Selector Switch (Selector Switch & Wiring Diagram )အကြောင်း)။
 • How to run Window Type Air Con (Window Type Air Con အကြောင်း)။
 • Split Type Air Con Introduction (Split Type Air Con အကြောင်း)။
 • Split Type Air Con Charging Gas (Split Type Air Con အကြောင်း)။
 • Split Type Air Con How To Pump Down (Split Type Air Con အကြောင်း)။
 • Split Type Air Con How To Make Evacuation and Airpurging (Split Type Air Con လေချူခြင်း အကြောင်း)။
 • Cooling Load Calculation (Cooling Load တွက်ချက်ခြင်း)။
 • Refrigerator (Refrigerator အကြောင်း)။

(ဂ ) ဂဟေဘာသာရပ်သင်ကြားခြင်း

 • အတိုင်းအတာများ။
 • လက်သုံးကိရိယာများအသုံးပြုပုံ။
 • အလိုအလျှောက်ဖြတ်စက် အသုံးပြုပုံ။
 • ဂစ်ကို အသုံးပြု၍လက်ဖြင့်ဖြတ်တောက်ပုံဖြတ်တောက်နည်း။
 • ဂစ် ဖြင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း။
 • ဂဟေစက်များတပ်ခြင်းနှင် ဆက်သွယ်ခြင်း။
 • မီးခတ်ခြင်း။
 • ပြင်ညီအနည်အထား (အဖြောင့်ဝှေ့ယှမ်ဂဟေဆော်ခြင်း)။
 • ပြင်ညီအနည်အထား(အဖွင့်၊အပိတ် တေ့ဆက်ခြင်း)။
 • ပြင်ညီအနည်အထား တီ ဆက်။
 • ပြင်ညီအနည်အထား ထပ် ဆက်။
 • ပြင်ညီအနည်အထား ဗွီ ဆက်။
 • ရေပြင်ညီ အနည်အထား ပြင်ညီတွင်ဂဟေဆော်ခြင်း။
 • ရေပြင်ညီ အနည်အထား အပိတ်၊အဖွင့် တေ့ဆက်။
 • ရေပြင်ညီအနည်အထား တီ ဆက်။
 • ရေပြင်ညီအနည်အထား ထပ်ဆက်။
 • ရေပြင်ညီအနည်အထား ဗွီ ဆက်။
 • ဒေါင်လိုက်အနည်အထားပြင်ညီတွင်ဂဟေဆော်ခြင်း။
 • ဒေါင်လိုက်အနည်အထားတေ့ဆက်။
 • ဒေါင်လိုက်အနည်အထား တီ ဆက်။
 • ဒေါင်လိုက်အနည်အထား ထပ် ဆက်။
 • ဒေါင်လိုက်အနည်အထား ဗွီ ဆက်။
 • စတီးဂဟေ(အုပ်စု-၁)၊လျှပ်စစ်ဂဟေ4G(အုပ်စု-၂)နှင့်Co2 ဂဟေ(အုပ်စု-၃)။
 • စတီးဂဟေ(အုပ်စု-၂)၊လျှပ်စစ်ဂဟေ4G(အုပ်စု-၃)နှင့်Co2 ဂဟေ(အုပ်စု-၁)။
 • စတီးဂဟေ(အုပ်စု-၃)၊လျှပ်စစ်ဂဟေ4G(အုပ်စု-၁)နှင့်Co2 ဂဟေ(အုပ်စု-၂)။
 • ဂ(စ်) ဂဟေ(အုပ်စု-၁)နှင့် ပိုက်ဂဟေ(အုပ်စု-၂)။
 • ဂ(စ်) ဂဟေ(အုပ်စု-၂)နှင့် ပိုက်ဂဟေ(အုပ်စု-၁)။

(ဃ) မော်တော်ယာဉ်စက်ပြင်ဘာသာရပ်သင်ကြားခြင်း

 • စက်ပြင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အရည်များ။
 • အင်ဂျင်လည်ပတ်ပုံ။
 • အခြေခံလျှပ်စစ်။
 • စက်စနိုးစနစ်။
 • အားသွင်းစနစ်။
 • ဘက်ထရီ။
 • ဆီပေးစနစ် (ကာဗရိုက်တာ)။
 • လူကိုအန္တရယ်ဖြစ်စေသော ကားမှစွန့်ထုတ်ပစ္စည်းများ။
 • လေအဝင်စနစ် (EFI)။
 • ဆီပေးစနစ် (EFI)။
 • မီးပေးစနစ်( ဒစ်စထရီဗျူတာ)။
 • မီးပေးစနစ်(EFI)။
 • ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်တွင် ပြစ်ချက်ရှာဖွေခြင်း။
 • အင်ဂျင်ပင်မအစိတ်အပိုင်းများ။
 • အင်ဂျင်ဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများ။
 • အအေးခံစနစ်။
 • ချောဆီစနစ်။
 • မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်မှုနှင့် အင်ဂျင်ချိန်ညှိမှု။
 • ဆီပေးစနစ် (ဒီဇယ်)။
 • ကြိုတင်အပူပေးစနစ်။
 • ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်း (သင်တန်းထက်ဝက်စာမေးပွဲ)။
 • အန္တရယ်ကင်းစွာ jack မတင်ခြင်း။
 • ကလက်ချ်စနစ် (စွမ်းအားပို့စနစ်)။
 • ဂီယာဘောက်စ် (စွမ်းအားပို့စနစ်)။
 • ပရော်ပယ်လာချက် (စွမ်းအားပို့စနစ်)။
 • ကရရောင်း (စွမ်းအားပို့စနစ်)။
 • မောင်းနှင်ဝင်ရိုး (စွမ်းအားပို့စနစ်)။
 • ကားအောက်ပိုင်းစနစ်။
 • စတီယာရင်စနစ်။
 • တာယာနှင့် အလိုင်မန့်ချိန်ညှိခြင်း။
 • ဘရိတ်စနစ်။
 • ဘော်ဒီလျှပ်စစ်။

(င ) လက်ကိုင်ဖုန်းပြင်ဘာသာရပ်သင်ကြားခြင်း

 • Volt, Ampere အကြောင်း။
 • ဖုန်း circuit အတွင်းပါဝင်သော Surface Mount Component များအကြောင်း။
 • Pyidaungsu Font Typing ကျင့်ခြင်း။
 • Power Manage Section များအကြောင်း။
 • Microsoft Word Office။
 • Hardware အပိုင်းပြုပြင်ရာတွင် အသုံးပြုရမည့် ပစ္စည်းများအကြောင်း။
 • Capacitor, Resistor, Coil, Diode အကြောင်းသင်ကြားခြင်း။
 • Computer Program များ Install / Uninstall လုပ်နည်း။
 • Computer Virus များနှင့် Virus များဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်းအကြောင်း။
 • Driver Installation။
 • Root and Myanmar Fonts။
 • Baseband Unknown ၊ IMEI Null၊ Network error။
 • Android Mode and Factory Reset from all mode။
 • USB Charging ခေါင်းအကြောင်း။
 • adb command။
 • Fet အကြောင်း နှင့် Power ပေးသွင်းပုံ သင်ကြားခြင်း။
 • Charging Diagram (MTK, Qualcomm)။
 • Firmware တင်နည်း။
 • Battery and Battery Connector။
 • Backlight and Touch error။
 • Bootloader lock/unlock။
 • CWM, TWRP သွင်းနည်း။
 • no power နှင့် shock အကြောင်း။
 • Xiaomi firmware ရှာနည်းနှင့် တင်နည်း။
 • Sleep mode error and camera အကြောင်း။
 • Samsung Firmware ရှာနည်းနှင့် တင်နည်း။
 • Tool Crack အသုံးပြုနည်း။
 • Power ic, cpu, emmc။
 • emmcdl command အသုံးပြုနည်း။
 • Logo လည်ခြင်းအကြောင်း သင်ကြားခြင်း။
 • Pattern, Password and Pin lock Read။
 • Touch နှင့် LCD တွဲရက်ဖုန်းများ မှန်ခွာစက်ဖြင့် ခွာခြင်း ပြန်ကပ်ခြင်း။
 • FRP Lock by pass for all model။
 • User lock remove for latest model။