နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစက်မှုလက်မှုပညာကျောင်းများတွင် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှု အခြေအနေ

လက်ရှိဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့်သင်တန်းများ

စက်မှုကျောင်း(လပွတ္တာနှင့်‌ ကျောက်ဖြူ)ို့တွင် ၂၂-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၀-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ရက်သတ္တ ၂၂ ပတ်ကြာ အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်-

Øဆောက်လုပ်ရေးသင်တန်း                           ဦး
Øလျှပ်စစသင်တန်း                                    ၂၆ ဦး
Øဂဟေသင်တန်း                                      ၁၈ ဦး
Øမော်တော်ယာဉ်စက်ပြငသင်တန်း             ၀ ဦး
Øလက်ကိုင်ဖုန်းပြငသင်တန်း                     ၁၈ ဦး

  စုစုပေါင်း                                            ၁၀၀ ဦး