ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွင် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေ

သင်တန်းအလိုက် ပို့ချပေးသည့် ဘာသာရပ်များ

၁။            ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းကို ၃၀-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ၅၁ ရပ်ကွက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေး၊ ဝန်ထမ်းများအား အရည်အသွေးထက်မြက်ပြီး အတွေး အခေါ် မြင့်မားစေဖို့အတွက် မိမိရာထူးအဆင့်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေ ချမှတ်ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို တတ်သိနားလည်ပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားစေရန်၊ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်းကောင်းမွန်သူ၊ သစ္စာရှိမှု၊ စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ကန်မှုတို့ကို အခြေခံပြီး အကြီး အကဲများ၏ မူဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် ဝန်ထမ်း ကောင်းများ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အောက်ပါသင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်ပို့ ပေးလျက်ရှိပါသည်-

              (က)     အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်နည်းပြသင်တန်း။

              ( ခ )    စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း။

              ( ဂ )    ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းသင်တန်း။

              (ဃ)     ပစ္စည်းထိန်းသင်တန်း။

              ( င )    ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက်သင်တန်း။

              ( စ )    သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေး(သူနာပြုအလုပ်သင်)သင်တန်း။

 

၂။           စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိ ပါသည်-

              (က)     ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ ဘာသာရပ်။

              ( ခ )    ဝန်ထမ်းရေးရာ ဘာသာရပ်။

              ( ဂ )    ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် တာဝန်ဝတ္တရား။

              (ဃ)     ဘဏ္ဍာရေးဘာသာရပ်။

              ( င )    ဝန်ကြီးဌာနဘာသာရပ်။

              ( စ )    နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဘာသာရပ်။

              (ဆ)     ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ဘာသာရပ်။

              ( ဇ )    မူဝါဒ။

              ( ဈ )    ကွန်ပျူတာ ဘာသာရပ်။

              (ည)     အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်။

              ( ဋ )    စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်။

              ( ဌ )    ပြင်ပဝန်ကြီးဌာန ဘာသာရပ်။

              ( ဍ )    အထွေထွေ။

 

download download2
node node

၃။                အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်နည်းပြသင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချပေး ပါသည်-

                   (က)    ကိုယ်တိုင်းနည်း၊ Pattern ဆွဲနည်း။

                   ( ခ )   သုံးလွှာ၊ လေးလွှာ၊ ကွင်းစကပ်၊ ဖြန့်စကပ် သင်ကြားခြင်း။

                   ( ဂ )   ဝါဝါအောင်ရင်ဖုံးဘလောက်(စ်)ချုပ်နည်း။

                   (ဃ)    မေပန်းချီဇာဖြတ်ဆက် ချုပ်နည်း။

                   ( င )   အေးမြတ်သူ ဇာဖြတ်ဆက် ချုပ်နည်း။

                   ( စ )   ဘေဘီမောင်ဘလောက်(စ်) ချုပ်နည်း။

                   (ဆ)    နန်းဆုဘလောက်(စ်) ချုပ်နည်း။

                   ( ဇ )   Drapping ဘလောက်(စ်) ချုပ်နည်း။

                   ( ဈ )   ယွန်းယွန်းခါးထောင် ချုပ်နည်း။

                   (ည)    ပိုးကြာဖြူခင် ရှေ့ခွဲရင်ခံ ချုပ်နည်း။

                   ( ဋ )   ကုတ်အင်္ကျီ ချုပ်နည်း။

                   ( ဌ )   ထိုင်မသိမ်း ချုပ်နည်း။

                  ( ဍ )   ပွဲတက်အိတ် ချုပ်နည်း။

node node

၄။                ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းအထူးသင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချ ပေးလျက်ရှိပါသည်-

                   (က)    ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်(စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

                   ( ခ )   ရငွေ/သုံးငွေဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ (စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

                   ( ဂ )   အသေးအဖွဲ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း (စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

                   (ဃ)    စာပေါ်ငွေ/အပ်ငွေဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

                   ( င )   ကြိုတင်ငွေ/ဆောင်ငွေအမျိုးမျိုးနှင့်စည်းကမ်းများ(စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

                   ( စ )   မှတ်တမ်းများဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ (စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

                   (ဆ)    ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်(မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်)။

                   ( ဇ )   MSME လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် MSME  ချေးငွေကဏ္ဍ (မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်)။

                   ( ဈ )   ATM ကတ်နှင့် E ပင်စင်ကတ်အကြောင်း(မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်)။

                   (ည)    ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း(ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန)။

                   ( ဋ )   ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်။

                   ( ဌ )   ဘဏ္ဍာငွေ ရသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ(ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန)။

                   ( ဍ )   ကြွေးမြီရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပြောင်းလဲလာပုံ(ငွေတိုက် ဦးစီးဌာန)။

                   ( ဎ )   ခေါင်းဆောင်မှုပညာ။

                   (ဏ)   ဘဏ္ဍာရေးဌာနဖွဲ့စည်းပုံ တာဝန်(နယ်စပ်ဦးစီးဌာန)။

                   (တ)    ငွေစာရင်းဌာန ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း (နယ်စပ်ဦးစိးဌာန)။

                   (ထ)    ငွေစာရင်းပုံစံများ ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း (နယ်စပ်ဦးစိး)။

                   ( ဒ )   ဦးစီးဌာနသို့ လစဉ်စာရင်းများ ပေးပို့ခြင်း (နယ်စပ်ဦးစိးဌာန)။

                   ( ဓ )   အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး။

                   ( န )   သဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ငလျင်ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခန်း။

                   ( ပ )   မီးသတ်ဦးစီးဌာန။

                   ( ဖ )   အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

                   ( ဗ )   ဥပဒေဘာသာရပ်။

၅။              ပစ္စည်းထိန်းသင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ခပေးလျက် ရှိပါသည်-

                   (က)    ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ ဘာသာရပ်။

                   ( ခ )   ဝန်ထမ်းရေးရာ ဘာသာရပ်။

                   ( ဂ )   ဘဏ္ဍာရေး ဘာသာရပ်။

                   (ဃ)    ပစ္စည်းထိန်း ဘာသာရပ်။

                   ( င )   ဝန်ကြီးရုံး ဖွဲ့စည်းပုံတာဝန် (ဝန်ကြီးရုံး၊ နယ်စပ်ဦးစီး၊ ပညာ/လေ့ကျင့်ဦးစီး) ဘာသာရပ်။

                   ( စ )   မူဝါဒ။

                   (ဆ)    ကွန်ပျူတာ ဘာသာရပ်။

                   ( ဇ )   လေ့လာရေး။

                   ( ဈ )   ပြင်ပဝန်ကြီးဌာန ဘာသာရပ်။

                   (ည)    အထွေထွေ။

၆။              ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက် သင်တန်းတွင် အောက်ပါ ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ခပေးလျက် ရှိပါသည်-

                   (က)    စက်အကြောင်း သိကောင်းစရာများ သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( ခ )   အပ်မပါ မော်တာနင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( ဂ )   အပ်ပါ မော်တာနင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။

                   (ဃ)    ချည်တပ်နည်း သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( င )   ပထအဆင့် အဖြောင့် ၃ ဆင့် စက်ချုပ်ကြောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( စ )   ပထအဆင့် အဖြောင့် ၂ ဆင့် စက်ချုပ်ကြောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။

                   (ဆ)    တပ်ကင်တုပ် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( ဇ )   တတိယအဆင့် တပ်ကင် ၂ ဆင့်ပါ ချုပ်ကြောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( ဈ )   စတုတ္ထအဆင့် တပ်ကင် ၃ ဆင့်ပါ ချုပ်ကြောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( ည )  ပဉ္စမအဆင့် ချုပ်ကြောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( ဋ )   ဆဋ္ဌမအဆင့် အကွေး ချုပ်ကြောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( ဌ )   သတ္တမအဆင့် လေ့ထောင့် ချုပ်ကြောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( ဍ )   Over Lock Machine  ချည်တပ်နည်း သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( ဎ )   Button Attached Machine ချည်တပ်နည်း၊ ချုပ်နည်းသင်ကြားပေးခြင်း။

                   (ဏ)   Button Hole Machine ချည်တပ်နည်း၊ ချုပ်နည်းသင်ကြားပေးခြင်း။

                   (တ)    Bar Tack Machine ချည်တပ်၊ ချုပ်နည်းသင်ကြားပေးခြင်း။

                   (ထ)    အဆင့် ၅၊ အဆင့် ၆ ၊ အဆင့် ၇၊ စံချိန်မိနစ် ၄၀ အတွင်း ဝင်အောင် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်း။

                   ( ဒ )   NSSA  စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ Familiarization  စာတွေ့လာရောက် ပို့ချ သင်ကြားပေးခြင်း။