ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွင် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မှုအခြေအနေ

သင်တန်းအလိုက် ပို့ချပေးသည့် ဘာသာရပ်များ

ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းကို ၃၀-၆-၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ၅၁ ရက်ကွက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေး၊ ဝန်ထမ်းများအား အရည်အသွေးထက်မြက်ပြီး အတွေးအခေါ် မြင့်မားစေဖို့အတွက် မိမိရာထူးအဆင့်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ချမှတ်ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို တတ်သိနားလည်ပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားစေရန်၊ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း ကောင်းမွန်သူ၊ သစ္စာရှိမှု၊ စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ကန်မှုတို့ကို အခြေခံပြီး အကြီးအကဲများ၏ မူဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အောက်ပါသင်တန်းများဖွင့်ပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်-

(က) စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်း။

(ခ ) အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်နည်းပြသင်တန်း။

(ဂ ) စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း။

(ဃ) ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းသင်တန်း။

(င ) ပစ္စည်းထိန်းသင်တန်း။

(စ ) ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက်သင်တန်း။

စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ်များသင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်-

(က) ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ ဘာသာရပ်။

(ခ ) ဝန်ထမ်းရေးရာ ဘာသာရပ်။

(ဂ ) ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် တာဝန်ဝတ္တရား။

(ဃ) ဘဏ္ဍာရေး ဘာသာရပ်။

(င ) ဝန်ကြီးဌာန ဘာသာရပ်။

(စ ) နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ဘာသာရပ်။

(ဆ) ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ဘာသာရပ်။

(ဇ ) မူဝါဒ။

(ဈ ) ကွန်ပျူတာ ဘာသာရပ်။

(ည) အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်။

(ဋ ) စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ်။

(ဌ ) ပြင်ပဝန်ကြီးဌာန ဘာသာရပ်။

(ဍ ) အထွေထွေ။

အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်နည်းပြသင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချပေးပါသည်-

(က) ကိုယ်တိုင်နည်း၊ Pattern ဆွဲနည်း။

(ခ ) သုံးလွှာ၊ လေးလွှာ၊ ကွင်းစကပ်၊ ဖြန့်စကပ် သင်ကြားခြင်း။

(ဂ ) ဝါဝါအောင်ရင်ဖုံးဘလောက်(စ်)။

(ဃ) မေပန်းချီဇာဖြတ်ဆက်။

(င ) အေးမြတ်သူဇာဖြတ်ဆက်။

(စ ) ဘေဘီမောင်ဘလောက်(စ်)။

(ဆ) နန်းဆုဘလောက်(စ်)။

(ဇ ) Drapping ဘလောက်(စ်)။

(ဈ) ယွန်းယွန်းခါးထောင်။

(ည) ပိုးကြာဖြူခင်ရှေ့ခွဲရင်ခံ။

(ဋ ) ကုတ်အင်္ကျီ၊

(ဌ ) ထိုင်မသိမ်း၊

(ဍ ) ပွဲတက်အိတ်၊

(ဎ ) ယိုးဒယားပန်းထောင်။

စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချပေးပါသည်-

(က) ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ ဘာသာရပ်။

(ခ ) ဝန်ထမ်းရေးရာ ဘာသာရပ်။

(ဂ ) ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် တာဝန်ဝတ္တရား။

(ဃ) ဘဏ္ဍာရေး ဘာသာရပ်။

(င ) ဝန်ကြီးဌာန ဘာသာရပ်။

(စ ) နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ဘာသာရပ်။

(ဆ) ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ဘာသာရပ်။

(ဇ ) မူဝါဒ။

(ဈ ) ကွန်ပျူတာ ဘာသာရပ်။

(ည) အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်။

(ဋ ) စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ်။

(ဌ ) ပြင်ပဝန်ကြီးဌာန ဘာသာရပ်။

(ဍ ) အထွေထွေ။

ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းသင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချပေးပါသည်-

(က) ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြဌာန်းချက်(စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

(ခ ) ရငွေ/သုံးငွေဆိုင်ရာအခြေခံမူများ(စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

(ဂ ) အသေးအဖွဲဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း(စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

(ဃ) စပေါ်ငွေ/အပ်ငွေဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်(စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

(င ) ကြိုတင်ငွေ/ဆောင်ငွေအမျိုးမျိုးနှင့်စည်းကမ်းများ(စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

(စ ) မှတ်တမ်းများဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ပြဌာန်းချက်များ(စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

(ဆ) ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်(မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်)။

(ဇ ) MSME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် MSME ချေးငွေကဏ္ဍ (မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်)။

(ဈ ) ATM ကတ်နှင့် E ပင်စင်ကတ်အကြောင်း(မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်)။

(ည) ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း(ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန)။

(ဋ ) ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်။

(ဌ ) ဘဏ္ဍာငွေရသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန)။

(ဍ ) ကြွေးမြီရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုပြောင်းလဲလာပုံ(ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန)။

(ဎ ) ခေါင်းဆောင်မှုပညာ။

(ဏ) ဘဏ္ဍာရေးဌာနဖွဲ့စည်းပုံတာဝန်(နတလဦးစီးဌာန)။

(တ) ငွေစာရင်းဌာနပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း (နတလဦးစီးဌာန)။

(ထ) ငွေစာရင်းပုံစံများပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း(နတလဦးစီးဌာန)။

(ဒ ) ဦးစီးဌာနသို့လစဉ်စာရင်းများပေးပို့ခြင်း(နတလဦးစီးဌာန)။

(ဓ ) အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး။

(န ) သဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ငလျင်ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခန်း။

(ပ ) မီးသတ်ဦးစီးဌာန။

(ဖ ) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ(စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)။

(ဗ ) ဥပဒေဘာသာရပ်။

ပစ္စည်းထိန်းသင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချပေးပါသည်-

(က) ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ ဘာသာရပ်။

(ခ ) ဝန်ထမ်းရေးရာ ဘာသာရပ်။

(ဂ ) ဘဏ္ဍာရေး ဘာသာရပ်။

(ဃ) ပစ္စည်းထိန်း ဘာသာရပ်။

(င ) ဝန်ကြီးရုံးဖွဲ့စည်းပုံတာဝန်(ဝန်ကြီးရုံး၊နတလ၊ပညာလေ့ကျင့်) ဘာသာရပ်။

(စ ) မူဝါဒ။

(ဆ) ကွန်ပျူတာ ဘာသာရပ်။

(ဇ ) လေ့လာရေး။

(ဈ ) ပြင်ပဝန်ကြီးဌာန ဘာသာရပ်။

(ည) အထွေထွေ။

ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက်သင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချ ပေးပါသည်-

(က) စက်အကြောင်းသိကောင်းစရာများသင်ကြားခြင်း။

(ခ ) အပ်မပါ မော်တာနင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။

(ဂ ) အပ်ပါ မော်တာနင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။

(ဃ) ချည်တပ်နည်းသင်ကြားခြင်း။

(င ) ပထမအဆင့်အဖြောင့် ၃ ဆင့်စက်ချုပ်ကြောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။

(စ ) ဒုတိယအဆင့်အဖြောင့် ၂ ဆင့်စက်ချုပ်ကြောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။

(ဆ) တပ်ကင်တုပ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။

(ဇ ) တတိယအဆင့်တပ်ကင် ၂ ဆင့်ပါချုပ်ကြောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။

(ဈ ) စတုတ္ထအဆင့်တပ်ကင် ၃ ဆင့်ပါချုပ်ကြောင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။

(ည) ပဥ္စမအဆင့်ချုပ်ကြောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။

(ခ ) ဆဌမအဆင့်အကွေးချုပ်ကြောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။

(ဂ ) သတ္တမအဆင့်လေးထောင့်ချုပ်ကြောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။

(ဃ) Over Lock Machine ချည်တပ်နည်းသင်ကြားခြင်း။

(င ) Button attached Machine ချည်တပ်နည်း၊ ချုပ်နည်းသင်ကြားခြင်း။

(စ ) Button Hole Machine ချည်တပ်နည်း၊ ချုပ်နည်းသင်ကြားခြင်း။

(ဆ) Bar Tack Machine ချည်တပ်၊ ချုပ်နည်းသင်ကြားခြင်း။

(ဇ ) အဆင့်၅၊ အဆင့်၆၊ အဆင့်၇၊ စံချိန်မိနစ် ၄၀ အတွင်းဝင်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။

(ဈ ) NSSA စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ (Familiorization) စာတွေ့လာရောက် ပို့ချသင်ကြားခြင်း။

ကျေးလက်မြို့ပြနေပြည်သူများ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်အရ နယ်စပ်ဒေသနေ တိုင်းရင်းသူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိစေရေးအတွက် ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက် သင်တန်းအား ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပြီး ယနေ့အထိ သင်တန်းဖွင့်လှစ်သည့်အကြိမ်ရေ ၂၅ ကြိမ်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းဆင်းဦးရေ ၂၉၄၀ ဦးရှိသည့်အနက် အထည်ချုပ်စက်ရုံ ၂၆ ရုံတွင် အလုပ်အကိုင် ရရှိပြီးသူ ၂၈၈၈ ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။