နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ခေါ်ယူသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ Lot များစာရင်း

တင်ဒါဖောင်ရောင်းချသည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ရောင်းချသည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ပိတ်မည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ပိတ်မည့်ရက်စွဲ