နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ခေါ်ယူသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ LOT စျေးနှုန်းများစာရင်း