နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများ စာရင်း

တင်ဒါဖိုင်

တင်ဒါဖိုင်