၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ တင်ဒါအောင်စာရင်း

တင်ဒါဖိုင်
တင်ဒါဖိုင် (view)
/sites/default/files/2023-06/ETD%20Tender_0.pdf