အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်းများ၏သင်တန်းသူအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်၊ သင်တန်းကာလ၊ သင်တန်းအမျိုးအစားနှင့်ထောက်ပံ့မှုများ

(က)    အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် သင်တန်းကာလ။    အသက် ၁၆ နှစ် နှင့် ၃၀ နှစ်ကြား ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ စာရေး၊ စာဖတ်တတ်သော အမျိုးသမီးများအား သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်ပြုပါသည်။ သင်တန်းများအား တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ပြီး သင်တန်း (၁)ကြိမ်လျှင် ရက်သတ္တ(၁၈)ပတ်ကြာဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

(ခ )    သင်တန်းအမျိုးအစား။     အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း များမှသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိသော သင်တန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

                        (၁)     အဆင့်မြင့်အိမ်တွင်းမှုစက်ချုပ်သင်တန်း

                        (၂)      အခြေခံလက်ရက်ကန်းသင်တန်း

                        (၃)     ရိုးရာဂျပ်ခုတ်သင်တန်း

                        (၄)     ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်း(စာတွေ့ ၃လ၊ လက်တွေ့ ၃လ)

(ဂ )   ထောက်ပံ့မှုများ။  အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း များတွင် တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် သင်တန်းသူများအား အောက်ပါအတိုင်း ထောက်ပံ့ ပေးပါသည်-

(၁)     သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများ(သင်ကြားသည့် ဘာသာရပ်အလိုက် ကုန်ကျမှု)

(၂)      နေစရိတ်၊ စားစရိတ်ငြိမ်း (အဆောင်နေသင်တန်းသူများအတွက်)

(၃)     သင်တန်းတက်ခရီးစရိတ်(သက်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ဖြင့်အသွား/အပြန်           ကုန်ကျငွေ)

(၄)     ထူးချွန်ဆုရ သင်တန်းသူများအား အပ်ချုပ်စက်(၁)စုံစီ ချီးမြှင့်ပါသည်။

                     (၅)     အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အပ်ချုပ်စက်များအား (၁)နှစ် အရစ်ကျ           ငွေပေးချေစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးပါသည်။