၂၀၂၃ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ၃၀ရက်ထိပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့်ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများပိတ်သိမ်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ယာယီခိုလှုံရာစခန်း/အိမ်ထောင်စု/လူဦးရေစာရင်းများ