အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

(၃၀-၃-၂၀၂၂)  ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေဖြင့် အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု အခြေအနေ

မြို့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း  ၂၂၇ ခု
အားကစားလုပ်ငန်း ၁၃  ခု
ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း  ၈၅၅ ခု
တန်ဘိုးနည်းအိမ်ရာ  ၂၉၂၉ လုံး
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(လုံးချင်း) ၂၅ လုံး
(၂/၄/၆/၁၀) ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ရာ   ၂၀၂/၆/၄/၁ လုံး
လုံခြုံရေးကင်းစခန်း  ၂၅ လုံး

                                              
                                                                                                                      
                                                         
                                                        
                        
                                                          

Post Paragraph