ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

(၃၀-၃-၂၀၂၂)  ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

စာတိုက်လုပ်ငန်း    ၅၃ ခု
ကြေးနန်းရုံး  ၄၅ ရုံး
တယ်လီဖုန်းလုပ်ငန်းပေါင်း ၈၆ ခု

                       

                               

            

Post Paragraph