စွမ်းအင်လုပ်ငန်း

(၃၀-၃-၂၀၂၂)  ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် စွမ်းအင်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

မီးလင်းသည့်ရွာ  ၂၂၀ ခု
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ ၁၄၁ ခု
မီးစက် ၂၇၇ ခု
ဆိုလာစနစ်မီးလင်းရေး  ၅၇၀၁၃ လုံး
မီးသွယ်တန်းခြင်း ၉၆  ခု

  
    
    

    

Post Paragraph