ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ခန္တီးမြို့နယ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများစစ်ဆေး

video image