၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါဖိုင်

တင်ဒါဖိုင်

တင်ဒါဖောင်ရောင်းချသည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ရောင်းချသည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ပိတ်မည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ပိတ်မည့်ရက်စွဲ