ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း

 • နောက်ခံသမိုင်း

   

  ဤသင်တန်းကျောင်းအား စည်ပင်သာယာရေး သင်တန်းကျောင်းအဖြစ် ၁၆-၂-၁၉၉၈ ရက်နေ့မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနမှ ၃၀-၆-၁၉၉၉ ရက်နေ့တွင် ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူ၍ ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 • တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း

  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂရုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)၊ အမှတ်(၅၁)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီမင်းကြီး လမ်းတွင် တည်ရှိပြီး ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ (၁၀)ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။

   

 • ရည်ရွယ်ချက်

  ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းအား အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်-

                (က)        နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာန()ခုနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း များမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည့် ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်လာစေရန်၊

                ( )         အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ  လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မိမိတို့၏ ရာထူး အဆင့်နှင့်အညီ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊

                ()         တာဝန်ယူရမည့် အဖွဲ့အစည်း၏ ဥပဒေ၊ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များသိရှိပြီး လုပ်ငန်း တာဝန်များအား  အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။

 • ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးလျက်ရှိသည့် သင်တန်းများ

  နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအတွင်းရှိ ဦးစီးဌာန()ခုနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း များမှ ဝန်ထမ်းများအား ဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင် ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ သင်တန်းသား ၅၉၂၇ ဦး၊ သင်တန်းသူ ၉၉၀၀ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၅၈၂၇ ဦးဖြင့် သင်တန်းအကြိမ်ပေါင်း (၃၇၅)ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပူးတွဲ ဇယား (စာရင်းချုပ်)

                     ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း အောက်ပါသင်တန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ် သင်ကြား ပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်-

  စဉ်        သင်တန်းအမည်                                                             

  (က)       အဆင့်မြင့်အရာထမ်းများ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း

  ()        ငြိမ်းချမ်းရေး၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

               လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း 

  ( )        စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်း    

  ()       အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်နည်းပြသင်တန်း   

  ( )        စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း       

  ( )        ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက်သင်တန်း

  ()       စက်ကြီးပန်းထိုးသင်တန်း                                    

  ( )        ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းအထူးသင်တန်း

  ()        ပစ္စည်းထိန်းသင်တန်း  

  ()      လုပ်ငန်းခွင်သုံးဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်း

 • အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများ

  (က)      စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်းနှင့် စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း

   

                            ( )       စာမေးပွဲ                                                         ၅၀ မှတ်  

                                                         ဆွေးနွေးပွဲ

                            ()        လက်တွေ့စာတမ်း                                      ၃၀ မှတ်

                            ()        အချင်းချင်းအကဲဖြတ်                                ၁၀ မှတ်

                            ()        စည်းကမ်း

                                        (ကကစည်းကမ်း                                         မှတ်

                                        (  )    စိုက်ပျိုးရေး                                  . မှတ်                     

                                        (  )   သင်တန်းပျက်ကွက်                   . မှတ်

                                        (ဃဃအကဲဖြတ်မှတ်                                 မှတ်

                                                                            စုစုပေါင်း                                  ၁၀၀ မှတ်

   

  ( )         အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများ (အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်နည်းပြသင်တန်း၊ စက်ကြီးပန်းထိုး သင်တန်း)

   

                            ( )       လက်တွေ့ချုပ်လုပ်မှုရမှတ်                     ၈၀ မှတ်

                            ()        အချင်းချင်းအကဲဖြတ်အမှတ်                  ၁၀ မှတ်                     

                            ()        စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်း                           . မှတ်

                                                                               စုစုပေါင်း                              ၁၀၀ မှတ်