ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း

      နယ်စပ်‌ဒေသ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ မိမိ‌ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်‌ရေးအတွက် တာဝန် ထမ်း‌ဆောင ိုင်မည့် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များအဖြစ် ပြုစုပျိုး‌ထောင်နိုင်‌ရေးအတွက် သင်ကြား‌လေ့ကျင့်ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ ၁၇-၆-၁၉၉၉ ရက်‌နေ့တွင် ကျင်းပ‌သော နိုင်ငံ‌တော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအ‌ဝေးအမှတ်စဉ (၂၁/၉၉) အရ ပညာ‌ရေးနှင့်လေ့ကျင့်‌ရေးဦးစီးဌာနအား ၃ဝ-၆-၁၉၉၉ရက်‌နေ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင ောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

üပညာ‌ရေးနှင့်‌လေ့ကျင့်‌ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)။
üပြည်‌ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုး‌ရေးတက္ကသိုလ်၊ စစ်ကိုင်း။ 

  (စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ)

üပြည်‌ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုး‌ရေးဒီဂရီ‌ကောလိပ် ရန်ကုန်

  (ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်။

üပြည်‌ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုး‌ရေးဒီဂရီ‌ကောလိပ်၊စစ်ကိုင်း 

  (ယခင်မန္တ‌လေးတိုင်း‌ဒေသကြီး၊အမရပူရမြို့နယ်၊နတ်‌ရေကန်‌ကျေးရွာ)

  (ယခုစစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊အုန်းတောကျေးရွာ)။

üဗဟို‌လေ့ကျင့်‌ရေး‌ကျောင်း [ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(‌မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်]။
üတိုင်း‌ဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံး ၉ ရုံးနှင့် ခရိုင်ရုံး ၉ ရုံး။
üနယ်စပ်‌ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုး‌ရေးသင်တန်း‌ကျောင်း ၄၅ ‌ကျောင်း။
üနယ်စပ်‌ဒေသ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စက်မှုလက်မှုပညာ သင်တန်း‌ကျောင်း ၉ ကျောင်း။
üအမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်‌မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်း‌ကျောင်း ၄၇ ‌ကျောင်း။