ရည်ရွယ်ချက်

          ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များချမှတ်၍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

 

၁။    နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များအား အခြေခံ၊ အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များ သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးပြီး နယ်စပ်ဒေသ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။

၂။     နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များအား စက်မှုလက်မှုပညာရပ်များနှင့် အိမ်တွင်းမှု သက်မွေးပညာရပ်များ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီး ပေးရုံသာမက ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထူထောင်နိုင်သည်အထိ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရန်။