အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းကျောင်းများ

 • ရည်ရွယ်ချက်

       အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း

  ဖြစ်ပါသည်-

  ၁။

  ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသူလေးများသည် ပညာရှာမှီးရင်းတိုင်းရင်းသူ အချင်းချင်း ပိုမိုစည်းလုံးချစ်ခင်လျက် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် ခိုင်မြဲသည့် တိုင်းရင်းသူလေးများ ဖြစ်လာစေရန်။
  ၂။ နယ်စပ်ဒေသနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောဒေသများရှိ အမျိုးသမီးငယ်များကို အိမ်တွင်းမှု သက်မွေးပညာရပ်များ သင်ကြားပေးရန်နှင့် သင်ကြားတတ်မြောက်သည့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များဖြင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ထူထောင်နိုင်သည်အထိ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်။
  ၃။

  တိုင်းချစ်၊ပြည်ချစ်၊အမျိုးချစ်စိတ် အစဉ်ရှင်သန်ထက်မြက်နေသည့် အမျိုးသမီးလေးများ ဖြစ်လာစေရန်။

  ၄။ အိမ်တွင်းမှုပညာရပ်များ သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိပြီး စားဝတ်နေရေးဘက်စုံတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်။
  ၅။ အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်စောင့်ထိန်းပြီးအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သည့်အမျိုးသမီးလေးများ ဖြစ်လာစေရန်။
 • သင်တန်းသူအင်အားစာရင်း

  အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်းများ၏၁၉၉၁-၁၉၉၂ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ

  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထိ သင်တန်းတက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူစာရင်း

                       ၁။     အခြေခံအိမ်တွင်းမှုသင်တန်း                                               ၆၈၂၉၂   ဦး

   ၂။     အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်သင်တန်း                                              ၁၇၆၉၂   ဦး

   ၃။     အဆင့်မြင့်အိမ်တွင်းမှုစက်ချုပ်သင်တန်း                                  ၄၁၂၂   ဦး         

   ၄။     သိုးမွေးစက်ဆွဲသင်တန်း                                                      ၁၅၈၆   ဦး

   ၅။     အခြေခံလက်ရက်ကန်းသင်တန်း                                             ၃၂၉   ဦး

   ၆။     ရိုးရာဂျပ်ခုတ်သင်တန်း                                                         ၅၉၇    ဦး

   ၇။     ကနုကမာကျောက်စီပန်းချီသင်တန်း                                       ၁၈၈    ဦး

   ၈။     အိမ်တွင်းမှုလက်မှု(ကြိမ်)သင်တန်း                                         ၃၈၅    ဦး

   ၉။     အိမ်တွင်းမှုလက်မှု(ဝါး)သင်တန်း                                            ၁၅၆    ဦး

               ၁၀။     ဟင်းလျာချက်ပြုတ်နည်းသင်တန်း                                         ၁၃၅    ဦး

               ၁၁။     ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်း                                      ၇၅၀    ဦး

                          စုစုပေါင်း                                                                        ၉၄၂၃၂    ဦး

 • အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်းများမှ သင်တန်းဆင်းသင်တန်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုစာရင်း

                ၁။     စက်ချုပ်                                                                          ၃၆၃၄၇   ဦး

  ၂။     အထည်ချုပ်စက်ရုံ                                                               ၂၉၆၉    ဦး

  ၃။     သိုးမွေး                                                                               ၁၀၉     ဦး      

  ၄။     ရက်ကန်း                                                                              ၃၄     ဦး  

  ၅။     ဂျပ်ခုတ်                                                                               ၂၅၂     ဦး

  ၆။     လက်မှု                                                                             ၁၉၅၈     ဦး

  ၇။     ကျောင်းဝန်ထမ်း                                                                   ၁၄၁    ဦး

  ၈။     အစားအစာ                                                                          ၄၃၁    ဦး

  ၉။     FQဧည့်ကြို                                                                           ၁၄၄    ဦး

              ၁၀။     HKအိပ်ဆောင်                                                                      ၁၄၉    ဦး

              ၁၁။     F&B အစားအစာ                                                                   ၁၆၁    ဦး

                                စုစုပေါင်း                                                                  ၄၂၆၉၅    ဦး

 • အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်းများ၏သင်တန်းသူအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်၊ သင်တန်းကာလ၊ သင်တန်းအမျိုးအစားနှင့်ထောက်ပံ့မှုများ

  ၁။    အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် သင်တန်းကာလ။    အသက် ၁၆ နှစ် နှင့် ၃၀ နှစ်ကြား ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ စာရေး၊ စာ  ဖတ်တတ်သော အမျိုးသမီးများအား သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်ပြုပါသည်။ သင်တန်းများအား တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ပြီး သင်တန်း (၁)ကြိမ်လျှင် ရက်သတ္တ(၂၂)ပတ်ကြာဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

  ၂။       သင်တန်းအမျိုးအစား။     အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း များမှသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိသော သင်တန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

                           (က)     အဆင့်မြင့်အိမ်တွင်းမှုစက်ချုပ်သင်တန်း

                           (ခ )      အခြေခံလက်ရက်ကန်းသင်တန်း

                           (ဂ )      ရိုးရာဂျပ်ခုတ်သင်တန်း

                           (ဃ)     ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်း(စာတွေ့ ၃လ၊ လက်တွေ့ ၃လ)

  ၃။    ထောက်ပံ့မှုများ။  အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း များတွင်တက်ရောက်လျက်ရှိသည့်    သင်တန်းသူများအား အောက်ပါအတိုင်း ထောက်ပံ့ ပေးပါသည်-

  (က)     သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများ(သင်ကြားသည့် ဘာသာရပ်အလိုက် ကုန်ကျမှု)

  (ခ )      နေစရိတ်၊ စားစရိတ်ငြိမ်း (အဆောင်နေသင်တန်းသူများအတွက်)

  (ဂ )     သင်တန်းတက်ခရီးစရိတ်(သက်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ဖြင့်အသွား/အပြန်ကုန်ကျငွေ)

  (ဃ)     ထူးချွန်ဆုရ သင်တန်းသူများအား အပ်ချုပ်စက်(၁)စုံစီ ချီးမြှင့်ပါသည်။

                   (င )     အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အပ်ချုပ်စက်များအား (၁)နှစ် အရစ်ကျ  ငွေပေးချေစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးသည်။