ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊သိပ္ပံဘွဲ့၊A.G.T.Iဒီပလိုမာသင်တန်းဆင်းပွဲ(၁၅)နှင့်အလုပ်ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

video image