နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ဝေထားသည့်လက်ကမ်းစာစောင်များ

ဓာတ်ပုံ ခေါင်းစဉ် ဖတ်ရှုရန်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန 1.pdf
နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန 2_0.pdf
ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) 3.pdf
ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ် (ရန်ကုန်၊စစ်ကိုင်း) ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ် (ရန်ကုန်၊စစ်ကိုင်း) 4.pdf
ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံဖြိုးရေး သင်တန်းကျောင်းများ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံဖြိုးရေး သင်တန်းကျောင်းများ 5.pdf
ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းများ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းများ 6.pdf
Online အစည်းအဝေးပွဲတွေကို လုံခြုံစိတ်ချရစေဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ Online အစည်းအဝေးပွဲတွေကို လုံခြုံစိတ်ချရစေဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ cyber1.pdf
What is Cyber Security? What is Cyber Security? cyber2.pdf
ကလေးများအတွက် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ကလေးများအတွက် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး cyber3.pdf