ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း) ကျောင်းသားများတစ်နေ့တာ(နေ့စဉ်)လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယား

                 ၀၅:၀၀ နာရီ                     အိပ်ယာထချိန်

                 ၀၅:၃၀ နာရီ                    နံနက်ဘုရားရှိခိုးချိန်

                 ၀၆:၀၀-၀၆:၄၀ နာရီ          နံနက်ပိုင်းကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေး၊

                                                     ကျောင်းစိမ်းလန်းသာယာလှပရေး

                 ၀၇:၁၅- ၀၇:၃၀ နာရီ         တန်းစီ၊ လူစစ်၊ သစ္စာဆိုချိန်

                 ၀၇:၄၀ နာရီ                    နံနက်စာစားချိန်

                 ၀၈:၀၀-၁၁:၅၅ နာရီ          နံနက်ပိုင်းစာသင်ချိန်များ

                 ၁၂:၀၀ နာရီ                     နေ့လည်စာစားချိန်

                 ၁၂:၃၅- ၁၅:၄၅ နာရီ          နေ့လည်ပိုင်းစာသင်ချိန်များ

                 ၁၆:၀၀-၁၆:၄၀ နာရီ          ညနေပိုင်းကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးချိန်

                 ၁၇:၃၀ နာရီ                    တန်းစီ၊ လူစစ်၊ သစ္စာဆိုချိန်

                 ၁၇:၄၀ နာရီ                    ညနေပိုင်းထမင်းစားချိန်

                 ၁၈:၀၀ နာရီ                    ဘုရားရှိခိုးချိန်

                 ၁၉:၀၀ နာရီ                    စာကြည့်ချိန်

                 ၂၀:၀၀- ၂၁:၀၀ နာရီ          ပြည်တွင်းသတင်းနှင့် နိုင်ငံတကာသတင်းကြည့်ချိန်

                 ၂၁:၀၀ နာရီ                     ညတန်းစီ၊ လူစစ်ချိန်

                 ၂၂:၀၀ နာရီ                     ညအိပ်ရာဝင်ချိန်