နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရေးဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ