ရည်ရွယ်ချက်

နယ်စပ်ဒေသနှင့်  တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ  ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 

(က) ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး၊ အချုပ် အခြာအာဏာတည့်တံခိုင်မြဲရေးဟူသော ဦးတည်ချက်များနှင့်အညီ  နယ်စပ် ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လူမှုစီးပွား အထောက်အကူပြု အခြေခံ အဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။
(ခ) ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ နယ်မြေများ အကြားအလပ်မရှိ မျှတအချိုးညီစွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်။
(ဂ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပိုမိုခိုင်မြဲစေရန်၊
(ဃ) အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးစိုက်ပျိုးမှု လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းစေရန်၊
(င) နယ်စပ်ဒေသ၏ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နယ်မြေအေးချမ်း သာယာရေးတို့ကို ထိန်းသိမ်းရန်။