ဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရုံးဌာနများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က)    နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)

          (၁)     စီမံဌာနခွဲ

          (၂)     လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၁) (ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

          (၃)     လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၂) (ရှမ်းပြည်နယ်)

          (၄)     လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၃) (မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

          (၅)     လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၄) (ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်)

          (၆)     စီမံကိန်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

          (၇)     အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ

 

(ခ)     တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးများ

စဉ် ဒေသ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံး ပြည်နယ်ခွဲရုံး ခရိုင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံး မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ကြီးကြပ်ရေးရုံး
မြစ်ကြီးနား  
ဟားခါး  
မုံရွာ  
တောင်ကြီး ၁၀ ၁၈
ဘားအံ  
ထားဝယ်  
မော်လမြိုင်  
လွိုင်ကော်  
စစ်တွေ   
၁၀ မိတ္ထီလာ      
၁၁ ရန်ကုန်      
၁၂ ပျဉ်းမနား      
  ပေါင်း ၃၁ ၆၄