နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ

ခေါင်းစဥ် အလုပ်ခေါ်စာအမျိူးအစား အကြောင်းအရာ Document
အငယ်တန်းစာရေးလူတွေ့ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများစာရင်းကြေငြာခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ အငယ်တန်းစာရေးအောင်စာရင်း.pdf
ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ရက် ကြော်ငြာခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ ရေးဖြေအောင်မြင်သည့်အမည်စာရင်း_0.pdf
ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်ရက်ကြေငြာခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ ဖြေဆိုရမည့်ရက်ကြေငြာခြင်း.pdf , ဖြေဆိုရမည့် အမည်စာရင်း.pdf
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃၊ ပုံဆွဲ-၄၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်-၅၊ ရုံးအကူ ရာထူးများအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ 28-2-2024 အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း.pdf , Driver-5 Form.pdf , Engineer Form.pdf , LD form.pdf , ရုံးအကူ Form.pdf
နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့်နေရက်အား ကြေညာခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Date.pdf
အလုပ်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်ရက် ထပ်မံတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ အလုပ်ခေါ်စာရက်တိုးမြှင့်ခြင်း_0.pdf
အလုပ်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်ရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း.pdf
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃၊ ပုံဆွဲ-၄၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်-၅ ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း_0.pdf
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃/ပုံဆွဲ-၄ ရာထူးလျှောက်လွှာပုံစံ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Engineer Form.pdf
အငယ်တန်းစာရေးရာထူးလျှောက်လွှာပုံစံ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ LD form.pdf