ဒီဂရီကောလိပ် (ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း)

 • ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်)၊ ကျောင်းသမိုင်း

             နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီက ၁၇--၁၉၉၉ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂၁/၉၉)ဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီသို့ တင်ပြခဲ့ရာ ၃ဝ--၁၉၉၉ ရက်နေ့၊ စာအမှတ်၂၁/၉၉ အဖရ၉၉(၇၂)ဖြင့် ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံခွင့်ပြု၍ ၃ဝ--၁၉၉၉ ရက်နေ့တွင် ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနကို စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒီဂရီကောလိပ် (ရန်ကုန် နှင့်မန္တလေး)ကို ၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၁ပညာသင်နှစ်မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား လူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံဖြိုးရေး ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်)ကို  ၁၅-၆-၂၀၀၀ ရက်နေ့တွင် ကမာရွတ် ဘူတာရုံလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အမှတ်(၃၃၈၃)၊ ၆၁ ရပ်ကွက် စစ်တောင်းလမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်သို့ ၅-၇-၂၀၀၅ ရက်နေ့တွင် ပြောင်းရွေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

   

 • ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊ စစ်ကိုင်း၊ ကျောင်းသမိုင်း

         နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီက၁၇--၁၉၉၉ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော  ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂၁/၉၉)ဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီသို့ တင်ပြခဲ့ရာ ၃ဝ--၁၉၉၉ ရက်နေ့၊ စာအမှတ်၂၁/ ၉၉အဖရ၉၉ (၇၂)ဖြင့် ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံခွင့်ပြု၍ ၃ဝ--၁၉၉၉ ရက်နေ့တွင် ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။၎င်းနောက်ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီ ကောလိပ် (ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး)ကို  ၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၁ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။          

        နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ အမရပူရ မြို့နယ်၌ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား လူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒီဂရီကောလိပ်(မန္တလေး)ကို ၁၂-၇-၂၀၀၀ ရက်နေ့မှ  ၁၄-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၄-၁၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။  ၁-၁၀- ၂၀၁၂ ရက်နေ့မှ စ၍ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပြောင်းရွှေ့၍ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီ ကောလိပ်(စစ်ကိုင်း)အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

             ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီ ကောလိပ်(စစ်ကိုင်း)အား သီးခြားဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်တို့၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့်  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေး - မုံရွာကားလမ်းမကြီးဘေးအုန်းတော ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၂၆/)မှ (၂၆/)ရှိ မြေဧရိယာ ၆၁.၉၃ ဧကတွင်  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်စ၍ ယနေ့အထိ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပါသည်။

          

 • ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊ ရန်ကုန်နှင့်စစ်ကိုင်း၊ တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း

  ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်)၊ တည်နေရာ/အကျယ်အဝန်း

              ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၆၁)ရပ်ကွက်၊ စစ်တောင်း လမ်း၊ အကွက် အမှတ်(၃၃၈၃)ရှိ မြေဧရိယာ ၃၁.၅၁၆ ဧကတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၄-၉-၂၀၀၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် မခ/ မသ/ ၃၆ အယ်-၂၀၀၂ (၂၀၃၆)ဖြင့် မြေအသုံးချခွင့်ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

       

  ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း)၊ တည်နေရာ/အကျယ်အဝန်း

                စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊မန္တလေး - မုံရွာကားလမ်းမကြီးဘေးအုန်းတော ကျေးရွာ အုပ်စု၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၂၆/)မှ (၂၆/)ရှိ မြေဧရိယာ ၆၁.၉၃ ဧကတွင် တည်ရှိပါသည်။

   

 • ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း) ကျောင်းသားများတစ်နေ့တာ(နေ့စဉ်)လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယား

  ၁။ ၀၅:၀၀ နာရီ  အိပ်ရာထချိန်
  ၂။ ၀၅:၄၀ နာရီ မှ ၀၆:၂၀ နာရီအထိ စုပေါင်းကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးပြုလုပ်ခြင်း
  ၃။ ၀၆:၂၀ နာရီ မှ ၀၇:၀၀ နာရီအထိ ကိုယ်ပိုင်အချိန် (ရေချိုး/ တန်းစီရန်ပြင်ဆင်)
  ၄။ ၀၇:၀၀ နာရီ မှ ၀၇:၃၀ နာရီအထိ တန်းစီ၊လူစစ်၊ကျောင်းသားသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ရွတ်ဆိုချိန် 
  ၅။ ၀၇:၃၀ နာရီ မှ ၀၈:၀၀ နာရီအထိ နံနက်စာ စားသောက်ချိန် (ထမင်းစားသစ္စာဆိုရန်)
  ၆။ ၀၈:၀၀ နာရီ မှ ၁၁:၀၀ နာရီအထိ နံနက်ပိုင်း စာသင်ချိန်၊ လေ့ကျင့်ချိန်
  ၇။ ၁၁:၀၀ နာရီ မှ ၁၁:၄၅  နာရီအထိ နေ့လယ်စာစားသောက်ချိန် (ထမင်းစားသစ္စာဆိုရန်)
  ၈။ ၁၁:၄၅ နာရီ မှ ၁၅:၃၀ နာရီအထိ နေ့လယ်ပိုင်း စာသင်ချိန်၊ လေ့ကျင့်ချိန်
  ၉။ ၁၅:၃၀ နာရီ မှ ၁၆:၀၀ နာရီအထိ ကိုယ်ပိုင်အချိန်
  ၁၀။ ၁၆:၀၀ နာရီ မှ ၁၇:၀၀ နာရီအထိ စိုက်ပျိုးရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အားကစားဆောင်ရွက်ခြင်း
  ၁၁။ ၁၇:၀၀ နာရီ မှ ၁၈:၀၀ နာရီအထိ ကိုယ်ပိုင်အချိန်
  ၁၂။ ၁၈:၀၀ နာရီ မှ ၁၈:၃၀  နာရီအထိ ညနေစာစားသောက်ချိန် (ထမင်းစားသစ္စာဆိုရန်)
  ၁၃။ ၁၈:၃၀ နာရီ မှ ၁၉:၀၀ နာရီအထိ စာကြည့်ရန် ပြင်ဆင်ချိန်
  ၁၄။ ၁၉:၀၀ နာရီ မှ ၂၁:၀၀ နာရီအထိ ညစာကြည့်ချိန်၊ လေ့ကျင့်ချိန်
  ၁၅။ ၂၁:၀၀  နာရီ မှ ၂၂:၀၀  နာရီအထိ ကိုယ်ပိုင်အချိန်၊ တန်းစီလူစစ်ချိန်
  ၁၆။ ၂၂:၀၀  နာရီ မီးပိတ်ချိန်/ ညအိပ်ချိန်

   

 • ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း)၊ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့်ဘွဲ့များ

  အောက်ပါအတိုင်းဘွဲ့နှင့် ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ်များချီးမြှင့်ပါသည်- 

  ၁။ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (B.A.) -  ၄  နှစ်
    (က) B.A(Myanmar)  
    ( ခ)  B.A (History)  
    ( ဂ)  B.A(Geography)  
  ၂။ သိပ္ပံဘွဲ့ (B.Sc) -  ၄  နှစ်
    (က)   B.Sc (Physics)  
    ခ)   B.Sc (Maths)  
    ဂ)   B.Sc (Chemistry)  
  ၃။ အေဂျီတီအိုင်ဒီပလိုမာ(AGTI) -  ၃  နှစ်
    (က)  မြို့ပြ  
    (ခ)    စက်မှု  
    ( ဂ)    လျှပ်စစ် စွမ်းအား  
    (ဃ)   အီလက်ထရောနစ်  
  ၄။ ကွန်ပျူတာ (Certificate)