ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း

 • နောက်ခံသမိုင်း

              ဤသင်တန်းကျောင်းအား စည်ပင်သာယာရေး သင်တန်းကျောင်းအဖြစ် ၁၆--၁၉၉၈ ရက်နေ့မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနမှ ၃၀--၁၉၉၉ ရက်နေ့တွင် ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူ၍ ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 • တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း

              ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၅၁)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီ မင်းကြီးလမ်းတွင် တည်ရှိပြီး ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ  ၁၀ ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။

   

 • ရည်ရွယ်ချက်

        ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းအား အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်-

        

  ၁။

   

  နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာန ခုနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့ အစည်းများမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည့် ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်စေရန်။

     
  ၂။

  အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မိမိတို့၏ရာထူးအဆင့်နှင့်အညီကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။

     
  ၃။ တာဝန်ယူရမည့်အဖွဲ့အစည်း၏ ဥပဒေ၊ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များသိရှိပြီး   လုပ်ငန်းတာဝန်များအားအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။
   

   

     

   

 • ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးလျက်ရှိသည့် သင်တန်းများ

  ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းရှိ ဦးစီးဌာန  ခုနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများအား ဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစ၍ သင်တန်းသား ၆၀၉၁ ဦး၊ သင်တန်းသူ ၁၀၂၇၈ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၆၃၆၉ ဦးဖြင့် သင်တန်းအကြိမ်ပေါင်း ၃၉၅ ကြိမ် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ 

                     ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း အောက်ပါသင်တန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်-

   

  စဉ်

  သင်တန်းအမည်

  အင်အား

  ၁။

  အဆင့်မြင့်အရာထမ်းများ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း

  ၁၅ ဦး

  ၂။

  ငြိမ်းချမ်းရေး၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

  ၃ဝ ဦး

   

  လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း 

   

  ၃။

  အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်နည်းပြသင်တန်း

  ၂ဝ ဦး

  ၄။

  စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း

  ၃ဝ ဦး

  ၅။

  ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက်သင်တန်း

  ၅ဝ ဦး

  ၆။

  စက်ကြီးပန်းထိုးသင်တန်း

  ၂ဝ ဦး

  ၇။

  ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းအထူးသင်တန်း

  ၃ဝ ဦး

  ၈။

  ပစ္စည်းထိန်းသင်တန်း

  ၃ဝ ဦး

 • အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများ

  ၁။

  ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းအထူးသင်တန်း၊ စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်းနှင့် ပစ္စည်းထိန်းသင်တန်း

   

   

  (က)

  စာမေးပွဲ၊ဆွေးနွေးပွဲ

  ၅၀ မှတ်

   

  ( )

  လက်တွေ့စာတမ်း

  ၃၀ မှတ်

   

  ( )

  အချင်းချင်းအကဲဖြတ်

  ၁၀ မှတ်

   

  ()

  စည်းကမ်း

   

   

   

  ()

  စည်းကမ်း

     မှတ်

   

   

  ()

  စိုက်ပျိုးရေး

  .   မှတ်

   

   

  ()

  သင်တန်းပျက်ကွက်

  .   မှတ်

   

   

  ()

  အကဲဖြတ်မှတ်

      မှတ်

  စုစုပေါင်း

  ၁၀၀   မှတ်

  ၂။ 

  အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများ

   

   

  (က)

  လက်တွေ့ချုပ်လုပ်မှုရမှတ်

  ၈၀   မှတ်

   

  ( )

  အချင်းချင်းအကဲဖြတ်အမှတ်

  ၁၀  မှတ် 

   

  ( )

  စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်း

  ၁၀  မှတ်

  စုစုပေါင်း

  ၁၀၀  မှတ်